(1)
Hải, T. T.; Thảo, N. T. Thực trạng Và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng Suy Dinh dưỡng Nhẹ cân của Trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn Khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019. YHCĐ 2021, 62.