(1)
Quang, N. .; Trang, P. T. T. .; Hà, N. T. T. .; Tuấn, H. M. .; Thảo, N. T. .; Hoa, V. T. .; Đoàn, N. Đình .; Kiên, N. Đăng . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. YHCĐ 2022, 63.