(1)
Yến, Q. T. .; Lâm, Q. H. .; Thụy, Đoàn M. .; Hảo, V. T. .; Trang, N. H. .; Nam, N. T. .; Đức, C. V. . ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC. YHCĐ 2022, 63.