(1)
Khánh, N. D. .; Tuấn, C. Đắc .; Quang, N. .; Giang, T. H. .; Thảo, N. H. .; Quang, B. V. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. YHCĐ 2022, 63.