(1)
Duy, N. Đức .; Khoái, P. T. .; Thiện, T. H. .; Thiện, T. C. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM QUA NGÃ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2016-2022. YHCĐ 2022, 63.