(1)
Tâm, V. H. .; Lình, P. V. .; Thu, D. T. N. .; Lộc, N. P. .; Thành, T. C. .; Cương, Đàm V. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT HAI BÊN NGẢ BẸN-BÌU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. YHCĐ 2022, 63.