(1)
Bình, N. T. .; Hương, ĐoànThị .; Hiếu, P. V. .; Dũng, T. T. .; Tình, N. T. . THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020. YHCĐ 2022, 63.