(1)
Kiên, N. X. .; Chuyên, N. V. .; Xuyến, Đinh T. . THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021. YHCĐ 2022, 63.