(1)
Lý, T. T. .; Nhân, L. V. .; Thắng, T. Q. .; Trang, N. T. .; Dũng, Đào V. . THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, NĂM 2020-2021. YHCĐ 2022, 63.