(1)
Thịnh, T. X. .; Thắng, P. .; Nga, B. T. T. .; Minh, N. V. . SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN AIR-Q VÀ CỔ ĐIỂN TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM. YHCĐ 2022, 63.