(1)
Đạt, L. M. .; Thắng, N. H. .; Thanh, P. H. .; Thuỷ, C. T. T. . THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. YHCĐ 2022, 63.