(1)
Kỷ, N. Đức . Đặc điểm rối loạn các thành phần Lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. YHCĐ 2022, 63.