(1)
Chương, N. H. .; Nam, T. P. .; Đăng, N. M. .; Lan, T. T. P. .; Tân, V. Q. .; Mai, Đỗ T. T. .; Anh, V. T. K. . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH XỬ TRÍ SỐT CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA CHA, MẸ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019. YHCĐ 2022, 63.