(1)
Long, T. M. .; Hải, T. X. .; Tâm, N. T. T. . ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2021. YHCĐ 2022, 63.