(1)
Thuỷ , T. T. T. .; Vinh, N. Q. .; Trúc, N. Q. .; Tập, N. V. . KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5S TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. YHCĐ 2022, 63.