(1)
Vinh, N. A. .; Loan, Đỗ M. .; Hương, P. T. M. .; Huân, L. T.; Khánh, Đặng T. H. .; Loan, N. T. .; Anh, T. T. .; Thu, N. T. .; Tú, T. M. .; Xuân, Đỗ T.; Oanh, N. T. .; Khiêm, N. V. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHẢY SAU KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. YHCĐ 2022, 63.