(1)
Thành, C. T. .; Thư, T. A. .; Thăng, C. V. .; Vĩnh, N. Đại .; Dung, T. T. .; Sơn, Đỗ N. .; Thạch, P. T. .; Toàn, V. X. .; Tuấn, N. Q. . THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020. YHCĐ 2022, 63.