(1)
Anh, N. T. V. .; Dũng, V. A. .; Cường, L. Đức .; Anh, V. Đức .; Anh, Đỗ T. . Một số yếu tố Liên Quan đến bệnh sâu răng của học Sinh tại 2 trường Trung học Cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020. YHCĐ 2022, 63.