(1)
Hậu, H. T. K. .; Tiên, P. T. T. .; Nghiệp, T. T. .; Hiếu, N. P. T. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER VI XUNG CHỌN LỌC TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM TUYỆT ĐỐI. YHCĐ 2022, 63.