(1)
Tiên, P. T. T. .; Chinh, N. H. T. .; Nghiệp, T. T. .; Dũng, N. T. . HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT LẤY ĐỤC THỂ THỦY TINH SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ GÓC ĐÓNG CẤP. YHCĐ 2022, 63.