(1)
Lộc, N. T. .; Tùng, N. T. .; Công, P. V. .; Bình, N. V. .; Hương, N. L. .; Nam, N. T. .; Anh, N. T. . SO SÁNH HIỆU QUẢ ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP CỦA DUNG DỊCH 6% HYDROXYETHYL STARCH 130/0.4 VỚI DUNG DỊCH NATRICLORUA 0,9% TRUYỀN TRƯỚC GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI. YHCĐ 2022, 63.