(1)
Tiến, B. M. .; Lan , V. T. . Xử Trí Và biến chứng ở những sản phụ mổ lấy Thai Vì Rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. YHCĐ 2022, 63.