(1)
Trinh, L. T. D. .; Bình, N. T. .; Tuân, N. M. .; Quang, P. D. . KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM VIRUT VIÊM GAN B Ở ĐỒNG BÀO KHMER HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. YHCĐ 2022, 63.