(1)
Hương, B. Đặng L. .; Trí, B. Đặng M. .; Luận, T. C. .; Vũ, N. V. . HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG. YHCĐ 2022, 63.