(1)
Trí, B. Đặng M. .; Tâm, P. N. .; Thảo, L. P. N. .; Bền, N. H. . THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH SAU PHẪU THUẬT BASEDOW TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. YHCĐ 2022, 63.