(1)
Hiệp, B. T. .; Phong, P. V. .; Hằng, Q. T. T. .; Lâm, Đoàn N. G. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. YHCĐ 2022, 63.