(1)
Thiem, V. D.; Ha, L. T.; Phuc, P. H. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA TRẺ NGHE KÉM DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018-2019. YHCĐ 2021, 62.