(1)
Dao, N. T. .; Thu, T. T. N.; Thuy, P. N.; Nguyen, N. T. H.; Duyen, N. T. M. THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ TƯ VẤN, CAI NGHIỆN THUỐC LÁ Ở NGƯỜI CÓ BỆNH LÝ PHỔI MẠN TÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020. YHCĐ 2021, 62.