(1)
Ngoc, B. N.; Tien, D. A.; Anh, B. T. M. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN DỤNG CỤ NỘI SOI TRONG PHẪU THUẬT TIM TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E, NĂM 2021. YHCĐ 2021, 62.