(1)
Tri, N. M.; Van, L. T. T.; Vinh, L. T.; Ha, V. T. N.; Phuong, N. T.; Van, N. T. . THỰC TRẠNG SỨC KHỎE THỂ CHẤT CỦA NGƯỜI TỪ 60 TUỔI TRỞ LÊN TẠI CÁC CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH Ở QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. YHCĐ 2021, 62.