(1)
Cuong, T. D.; Long, N. H.; Anh, N. T. .; Huong, N. T. T.; Cuong, L. P. S. .; Huy, H. Q. XÁC ĐỊNH TUỔI THAI DỰA VÀO CHỈ SỐ CHIỀU DÀI ĐẦU MÔNG THAI NHI TRÊN SIÊU ÂM. YHCĐ 2021, 62.