(1)
Nhut, D. M.; Chinh, N. V. . TỶ LỆ TỒN DƯ GIÃN CƠ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG. YHCĐ 2021, 62.