(1)
Tuong, D. N. .; Hiep, B. T.; Mai, D. V.; Phuc, N. H. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. YHCĐ 2021, 62.