(1)
Dung, N. T.; Trung, N. T.; Thuy, T. T.; Van, T. T. H. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG, BẮC NINH. YHCĐ 2021, 62.