(1)
Hiep, B. T.; Ngoc, C. T. K.; Phuc, N. H. .; Truc, D. T.; Ngoc, T. K. MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. YHCĐ 2021, 62.