(1)
Loan, N. T. .; Huyen, L. T.; Hien, N. M. . TỶ LỆ PHÂN LẬP VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER SPP Ở KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - BỆNH VIỆN THANH NHÀN. YHCĐ 2021, 62.