(1)
Nguyet, D. B.; Long, N. T.; Lenh , B. V.; Trung, N. Q. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG HẸP KHOANG DƯỚI MỎM CÙNG VAI. YHCĐ 2021, 62.