(1)
Huong, B. D. L.; Tri, B. D. M.; Ngan , L. T. K. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. YHCĐ 2021, 62.