(1)
Anh, D. T. .; Trang, N. T. .; Sen, L. T. H. . 47. THAY ĐỔI KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ KHI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022. YHCĐ 2024, 65.