(1)
Dung, T. T. .; Anh, N. P. .; Thành, V. T. . 46. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM MÁU TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2022 ĐẾN 2023. YHCĐ 2024, 65.