(1)
Ninh, N. T. .; Hoàn, Đỗ Đăng . 17. NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP GỐI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ 03/2021 ĐẾN 03/2023. YHCĐ 2024, 65.