(1)
Anh, N. T. .; Hiệp, V. V. .; Anh, N. T. .; Huệ, . Đoàn T. . 26. TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ KHI SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CEFOXITIN TRONG MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022. YHCĐ 2024, 65.