[1]
Tĩnh, N.Q. và Quang, L.N. 2021. THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 3 (2021) (tháng 5 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.88.