[1]
Nga, N.T., Hà, B.T.T. và Yến, L.T. 2021. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 2 (2021) (tháng 4 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.76.