[1]
Nga, P.T., Ái, N.T., Huyền Diệu, B.T., Mi, N.H. và Tuấn Đạt, P. 2021. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CỦA NAM SINH VIÊN LIÊN THÔNG Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 3 (2021) (tháng 5 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i3.59.