[1]
Hải, T.T. và Thảo, N.T. 2021. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 2 (2021) (tháng 4 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.52.