[1]
Hiệp, B.T. , Hoàng, N.T.X., Mãi, Đỗ V. và Lộc, N. Đức 2021. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ. Tạp chí Y học Cộng đồng. 62, 2 (2021) (tháng 4 2021). DOI:https://doi.org/10.52163/jcm.v62i2.50.