[1]
Quang, N. , Trang, P.T.T. , Hà, N.T.T. , Tuấn, H.M. , Thảo, N.T. , Hoa, V.T. , Đoàn, N. Đình . và Kiên, N. Đăng . 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI TRUNG TÂM NAM HỌC - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 7 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.490.