[1]
Khánh, N.D. , Tuấn, C. Đắc ., Quang, N. , Giang, T.H. , Thảo, N.H. và Quang, B.V. 2022. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.482.