[1]
Bình, N.T. , Hương, ĐoànThị ., Hiếu, P.V. , Dũng, T.T. và Tình, N.T. 2022. THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, NĂM 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng. 63, 6 (tháng 11 2022). DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v63i6.469.